profil

Rønnow Arkitekter er en alsidig arkitekttegnestue med speciale inden for restaurering, transformation, om- og tilbygning og vedligeholdelse af kulturhistorisk og arkitektonisk betydningsfulde bygninger samt nybyggeri af høj kvalitet.

 

Vi udfører byggeopgaver, både små og store, for en bred kreds af bygherrer: Statslige styrelser, kommuner, ministerier, selvejende museer og institutioner, menighedsråd, erhvervsvirksomheder og privatpersoner.

 

Vi arbejder over hele landet, og har gennem årene også udført projekter i Grønland, Island, Sverige, Tyskland og for danske ambassader og repræsentationer rundt i Europa.

 

Vores specialeområder er:

• Restaurering

• Istandsættelse

• Vedligeholdelse

• Nybyggeri

• Bygningssyn og vedligeholdelsesplaner

• Om- og tilbygninger af alle typer bygninger

 

Rønnow Arkitekter er en veldrevet virksomhed med god økonomi og høj faglig standard. Sammensætningen af personkredsen sikrer, at såvel mangeårig erfaring og stabilitet som fornyelse og fremadrettet energi er til stede.

 

Hos os er bygherren altid i centrum. Nærvær, præcision og opfølgning er nøgleord i vores service og projektstyring. Vi sørger for en høj grad af kontinuitet, hvor den enkelte medarbejder følger en sag fra start til slut, fra de indledende skitser til det færdige resultat. Vi tror på, at den enkelte medarbejders engagement og indgående kendskab til hele sagsforløbet er med til at give vores kunder den bedst mulige service - og i sidste ende det bedst mulige resultat.

Fredensborgslot_Baggrund