DET KONGELIGE TEATERS LOGGIA

Det Kongelige Teaters loggia istandsættes i 2014. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem malerfirmaet C. Møllmann & Co. A/S og Rønnow Arkitekter A/S. Nationalmuseet fungerer som rådgivende konservator på projektet.

 

Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv blev opført i 1872-74 af arkitekterne Ove Petersen og Vilhelm Dahlerup.

 

Byggesagen oplevede massive budgetoverskridelser og resulterede tilmed i en rigsretssag mod kulturministeren. Ved åbningen den 15. oktober 1874 var det tilmed kun selve teatersalen og balkonrundgangen, der var udsmykket. Bemaling af foyerlokalerne, Kongesalonen og den udvendige Loggia var der ikke økonomi til at realisere. Først i 1883 efter en donation og udførelse af malermester Schmiegelow (senere C. Møllmann) blev bemalingen af Loggiaen realiseret.

Loggiaen er udsat for vejr og vind og er løbende istandsat, senest i 1985. En istandsættelse er igen tiltrængt, da loggiaens overflader er slidte og vejrbidte og fremstår med kraftige afskalninger.

 

Arbejdet består af en udførlig registrering og konservatorundersøgelse, afrensning af de ødelagte overflader, retouchering af vægge og lofter, herunder genopmaling af ødelagte bemalinger og konservering af de velbevarede dele.

Endvidere planlægges en udskiftning af den nuværende asfaltbelægning til en natursten.

 

DetKongeligeTeatersloggia

 

 

 

Holbkmuseum_Baggrund2