historie

Karsten Rønnows Tegnestue blev grundlagt i 1970 efter, at Karsten Rønnow i perioden 1960-69 havde været medindehaver af tegnestuen Engquist & Rønnow.

 

I perioden 1970-2007 blev virksomheden ejet og ledet af Karsten Rønnow og Gunilla M. Rønnow med base i både Holbæk og København.

 

I 2008 indtrådte Mette Prip Bonné & Camilla Løntoft Nybye i ejerkredsen og virksomheden blev ændret til et aktieselskab. I 2010 ændredes navnet til RØNNOW ARKITEKTER A/S.

 

Tegnestuen RØNNOW ARKITEKTER A/S er i dag ledet af arkitekterne Mette Prip Bonné, Camilla Løntoft Nybye og Inge-Lise Kragh, der er indtrådt som partner med virkning fra 1.1.2016.

 

Tegnestuen har en professionel bestyrelse, der udover ledelsen består af Gunilla M. Rønnow samt Michael Kaalund (formand f. bestyrelsen). Michael Kaalund er til daglig CFO i Haarslev Industries.

 

Ud over at have løst talrige opgaver for private og offentlige bygherrer inden for en bred vifte af projekttyper, herunder ombygnings-, restaurerings-, nybygnings-, og renoveringsopgaver af varierende størrelse og karakter, har virksomheden gennem årene varetaget en del rammeaftaler for offentlige og statslige byggeadministrationer. Aktuelt varetages rammeaftaler for Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, (Kgl. Bygningsinspektorat 1), for Copenhagen Business School, CBS, for gymnasier og professionsskoler.

 

Tegnestuen udfører opgaver over hele landet og har til huse i Ny Kongensgade i indre København i et fredet, klassicistisk hus fra 1804.

 

 

 

 

 

 

 

595x189

 

 

 

 

 

 

 

Svinningeelvrk_Baggrund