arkitektur

Rønnow Arkitekter står for det enkle og umiddelbart forståelige arkitektoniske udtryk. Vi dyrker detaljen i alle byggeriets faser fra de overordnede konstruktioner helt ned til vinduernes og dørenes profiler. Vi håndhæver og værner om det gode håndværk, som i dag forsvinder mere og mere fra de enkelte fag.

 

Hver opgave er unik og bliver varetaget individuelt ud fra sine egne forudsætninger. Ethvert bygningsværk afspejler et arkitektonisk greb og et udviklingsforløb, hvis væsentlige og fortællende elementer er værdifulde for forståelsen af bygningsværket. Med indsigt, viden og indlevelse kortlægger vi værdier og vurderer det overordnede greb fra sag til sag. Alle indgreb skal være af mindst samme høje kvalitet som det eksisterende anlæg, såvel i helhed som i detalje, som arkitektonisk og håndværksmæssigt, i materialer af god kvalitet.

 

Ved nybyggeri er det vor holdning, at dét vi efterlader til generationerne efter os, skal være moderne arkitektur, som afspejler den tid, vi befinder os i, men med samtidig respekt for det eksisterende. Det vil altid være vor bestræbelse at skabe en symbiose, hvor det eksisterende og det nye har lige høj kvalitet og indgår i en tæt dialog; hvor spænding og samspil mellem disse bygninger bibringer helheden en ekstra arkitektonisk værdi og gerne forhøjer oplevelsen af det samlede anlæg.

 

Vores projekter er kendetegnet ved en høj funktionalitet og høj teknisk kvalitet. Vi ser det som en faglig forpligtelse at give de bygninger vi arbejder med en lang levetid og prioriterer derfor materialer og udførelsesmetoder, der er ressourcebesparende, økonomisk forsvarlige og miljøvenlige.

 

Vi arbejder bevidst med begrebet kvalitet og lægger stor vægt på at sikre en konsekvent høj kvalitet i tilgangen til og løsning af byggeopgaver. Tegnestuens interne kvalitetssikringsprocedurer omfatter alle projektets hovedfaser fra konkurrence/idéprojekt til hovedprojektering og rådgivning i forbindelse med udførelse, projektopfølgning og driftsfasen.

 

Vi betragter det desuden som en vigtig målsætning altid at budgettere og projektere korrekt inden for den afstukne økonomiske og tidsmæssige ramme

 

 

 

 

 

 

 

 

Gl.moent_Baggrund2